Rozširenie služieb

Cieľom projektu bolo zvýšenie zamestnanosti a skvalitnenie poskytovaných služieb prostredníctvom kapacity ubytovania a vybudovania spoločenské miestnosti.