Objednávka jedla a nápojov

Ponúkame rozvoz jedál do uhroveckého údolia a Bánoviec nad Bebravou.

AKCIA - ROZVOZ ZADARMO
Uhrovecké podhradie, Omastiná, Žitná - Radiša.

Ostatné miesta: 0,25 €/km t. j. 3,50 € pre Bánovce

V prípade väčšej/pravidelnej objednávky možná zľava po dohode.

Kategórie