Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci

29.03.2023
 • Námestie Ľudovíta Štúra 145, Uhrovec
 • Vzdialenosť od penzionu: 5,4km
 • +421 38 769 42 47
 • otváracie hodiny
 • Otváracie hodiny:
  utorok - sobota
  8:00 – 16:00 hod.

  obedná prestávka
  13:00 - 13:30 hod.

Popis atrakcie

Uhrovec - malebná dedinka ležiaca pod majestátnym vrchom Rokoš je výnimočná nielen unikátnou a neporušenou prírodou, ale i bohatou históriou. Dedinka Uhrovec je rodiskom dvoch významných osobností slovenského národa, Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci je národnou kultúrnou pamiatkou. Dom bol bol pôvodne uhrovskou školou s učiteľským bytom. Priestory boli postupne rekonštruované tak, aby sa zachovala autentičnosť kultúrnej pamiatky.

5,4 km
5,4 km

Expozícia inštalovaná v rodnom dome Štúra a Dubčeka zachytáva životné osudy, dielo a odkaz Ľ. Štúra. Zameriava sa na trvalé účinkovanie v našom spoločenskom živote a v sústavnom pripomínaní pôsobenia Ľudovíta Štúra na rôznych miestach Slovenska.

V novembri 1995 sa otvorila tretia časť expozície, pamätná izba Alexandra Dubčeka, zachytávajúca významné medzníky jeho života. Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci patrí pod správu Trenčianskeho múzea v Trenčíne.