Jaskyňa Vlčí dol

10.01.2021

Jaskyňa vlčí dol sa nachádza len 2,5 km od penziónu.

Ide o velmi peknú vychádzku k miestu, ku ktorému sa viaže niekoľko zaujimavostí. Jaskyňa bola vyhlásená v roku 1995 ako prírodná pamiatka. V jaskyni boli nájdené archeologické nálezy ( neolit, eneolit, halštat, stredovek). Významná je aj z historického hľadiska (využitá počas SNP). Hoci samotná jaskyňa nie je verejnosti prístupná, je to vďačný cieľ pre krátku turistiku.

Jaskyňa sa nachádza v udolí začinajucom pri rozcestniku na konci obce Omastiná. Hoci sa nachádza schovaná vo svahu, je ju možné nájsť podľa sledovania cesty a krmelcov. Jaskyňa sa nachádza hore vo svahu po ľavej strane. Po ceste je drevárska chatka a potom dva krmelce (tak to nazyvali naši sprievodcovia, ja by som ten prvý krmelec nazval krmítko nakoľlko to bolo len koryto)