Objednávka jedla a nápojov

Ponúkame rozvoj jedál do uhroveckého údolia a Banoviec nad Bebravou.

AKCIA - ROZVOZ ZADARMO
Uhrovecké podhradie, Omastiná, Žitná - Radiša.

Ostatné miesta: 0,25 €/km t.j 3,50 € pre Banovce

V prípade väčšej/pravidelnej objednávky možná zľava po dohode.